Sam Bankman-Fried อดีต CEO ของ FTX กล่าวว่าเขาไม่ได้ ‘พยายามฉ้อโกง’

Bankman-Fried ซึ่งปรากฏตัวที่ New York Times DealBook Summit บอกกับ Andrew Ross Sorkin ผู้ประกาศข่าวของ CNBC ผ่านแฮงเอาท์วิดีโอว่าเขา “ตกใจ” กับการล่มสลายของบริษัท Sam Bankman-Fried ผู้ประกอบการ crypto...